D18S51


別の表記名
染色体位置
D18
18q21.3

繰り返し塩基単位: [GAAA] = GenBank 上端染色分体

上端= GAAAの13回繰り返し 

報告されたプライマー

Ref.

PCRプライマー配列
Set 1
7, 369
5'-CAA ACC CGA CTA CCA GCA AC-3' (GAAA strand)

5'-GAG CCA TGT TCA TGC CAC TG-3' 

Set 2
ABI

AmpFlSTR® Profiler Plus™

Set 3
Promega GenePrint® PowerPlex™ 2.1

観測された対立遺伝子のPCRサイズ

対立遺伝子
(繰り返し数)

Set 1

Set 2

Set 3

3' 隣接配列 
繰り返し構造
7 262 bp 264 bp 286 bp    
8 266 bp 268 bp 290 bp AAAG AGAGAG [AGAA]8
9 270 bp 272 bp 294 bp AAAG AGAGAG [AGAA]9
9.2 272 bp 274 bp 296 bp    
10 274 bp  276 bp 298 bp AAAG AGAGAG [AGAA]10
10.2 276 bp 278 bp 300 bp    
11 278 bp 280 bp 302 bp AAAG AGAGAG [AGAA]11
12 282 bp 284 bp 306 bp AAAG AGAGAG [AGAA]12
12.2 284 bp 286 bp 308 bp    
13 286 bp 288 bp 310 bp AAAG AGAGAG [AGAA]13
13.1 287 bp 289 bp 311 bp    
13.2 288 bp 290 bp 312 bp AAAG AG AGAGAG [AGAA]13
14 290 bp 292 bp 314 bp AAAG AGAGAG [AGAA]14
14.2 292 bp 294 bp 316 bp AAAG AG AGAGAG [AGAA]14
15 294 bp 296 bp 318 bp AAAG AGAGAG [AGAA]15
15.1 295 bp 297 bp 319 bp    
15.2 296 bp 298 bp 320 bp AAAG AG AGAGAG [AGAA]15
16 298 bp 300 bp 322 bp AAAG AGAGAG [AGAA]16
16.2 300 bp 302 bp 324 bp    
16.3 301 bp 303 bp 325 bp    
17 302 bp 304 bp 326 bp AAAG AGAGAG [AGAA]17
17.1 303 bp 305 bp 327 bp    
17.2 304 bp 306 bp 328 bp AAAG AGAGAG [AGAA]17
17.3 305 bp 307 bp 329 bp    
18 306 bp 308 bp 330 bp AAAG AGAGAG [AGAA]18
18.1 307 bp 309 bp 331 bp    
18.2 308 bp 310 bp 332 bp    
19 310 bp 312 bp 334 bp AAAG AGAGAG [AGAA]19
19.2 312 bp 314 bp 336 bp AAAG AGAGAG [AGAA]19
20 314 bp 316 bp 338 bp AAAG AGAGAG [AGAA]20
20.1 315 bp 317 bp 339 bp    
20.2 316 bp 318 bp 340 bp    
21 318 bp 320 bp 342 bp AAAG AGAGAG [AGAA]21
21.2 320 bp 322 bp 344 bp    
22 322 bp 324 bp 346 bp AAAG AGAGAG [AGAA]22
22.1 323 bp 325 bp 347 bp    
23 326 bp 328 bp 350 bp AAAG AGAGAG [AGAA]23
23.1 327 bp 329 bp 351 bp    
24 330 bp  332 bp 354 bp AAAG AGAGAG [AGAA]24
25 334 bp 336 bp 358 bp AAAG AGAGAG [AGAA]25
26 338 bp  340 bp 362 bp AAAG AGAGAG [AGAA]26
27 342 bp 344 bp 366 bp AAAG AGAGAG [AGAA]27